ThietKeMach .Com

More Languages

VietNam - VN

Office Location

Image
HCM Office:
  • 502/126 Huỳnh Tấn Phát
  • P.Bình Thuận - Q.7
  • TP.HCM - VN

  • Tel: +84 094 904 5000
  • Email: info@thietkemach.com
Spot Us

Chúng tôi với đội ngũ kỹ sư điện tử, điều khiển tự động nhiều kinh nghiệm, chuyên thiết kế và thi công mạch điện tử, sản phẩm điện tử, điều khiển tự động theo yêu cầu.

Chúng tôi chuyên thiết kế:

- Điều khiển thiết bị tự động theo nhiệt độ, độ ẩm.
- Điều khiển động cơ bước, động cơ DC, AC.
- Điều khiển hệ thống cân điện tử, cân hệ thống.
- Giao tiếp truyền thông (mạng, GSM, RS232, RS485, SPI, I2C,...).
- Giao tiếp hiển thị(LED, LCD, VFD,...).
- Theo yêu cầu.

Image
Image
Image

© Copyright ThietKeMach .Com 2012. All rights reserved